Video, kaip vyksta paskutinis gamybinio bandymo etapas – kūlimas. Jo metu sveriami kontrolinis ir bandyminis laukai, išmatuojami tikslūs nukulti plotai, apskaičiuojamas abiejų variantų derlius ir taip įvertinama naudojamos BIOMAS technologijos ekonominė nauda ūkininkui.

 

Rapsų bakdymo laukas, Šiaulių r.

Ginto Kriščiūno ūkis

Kūlimo data: 2022 07 30