UAB „Bioversija“ įgyvendina projektą „E-komercijos sprendimo diegimas įmonėje UAB „Bioversija““, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1447, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projekto biudžetas – 22 424,70 Eur, skirtas finansavimas – 16 818,52 Eur). Numatytas projekto įgyvendinimo terminas iki 2023 m. vasario 15 d.

UAB „Bioversija“ užsiima biotechnologijos moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla. Elektroninės pardavimo sistemos sukūrimas leis įmonei organizuoti produktų pardavimus internetu – priimti užsakymus, mokėjimus, automatiškai suformuoti sąskaitas ir jas išsiųsti klientams. Tokia sistema išspręs pagrindinę problemą – užtikrins pardavimus ir pajamų srautą tiesiogiai iš smulkių klientų – ūkininkų, kurie nebendradarbiauja su agro produktų tarpininkais.

Projektas prisideda prie 2021-2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ penktojo uždavinio „Skatinti verslumą ir įmonių augimą“ įgyvendinimo, kadangi projektu siekiama padidinti įmonės konkurencingumą ir diegiamas e. komercijos modelis, prisidedantis prie įmonės augimo.