Apie kompaniją

„Bioversio“ įkūrę biotechnologijų mokslininkai Stanislav Balion ir Arnoldas Jurys daugiau nei dešimtmetį specializuojasi biotechnologinių sprendimų ir dirvožemio gerinimo srityje. Nuo 2016 m. dėmesį sutelkė į žemės ūkio sektorių; tikslas – kurti ir gaminti efektyvius produktus tvaresnei augalininkystei.

„Bioversio“ komanda pažįsta dirvožemį mikroskopiniu lygmeniu ir žino, ko reikia, kad jis liktų gyvybingas ir derlingas – dabar ir daugelį metų ateityje. Daugiau nei 407 tiksliųjų ir gamybinių bandymų rezultatais patvirtinta, kad „Bioversio“ vystoma BIOMAS produktų linijos technologija kuria dvejopą išliekamąją vertę: ir didina derlių, ir gerina dirvožemį.

Kaip mes dirbame

Vienu atžvilgiu esame išskirtiniai – patys kuriame technologijas ir produktus, atliekame tyrimus, kasdien rūpinamės gaminių kokybe. Palaikydami tiesioginius ryšius su ūkininkais ir agronomais kalbamės apie panaudojimą, aptariame rezultatus. Žinodami ūkininkų rūpesčius ir problemas nuolat svarstome naujų biologinių produktų idėjas, eksperimentuojame savo laboratorijoje, atliekame tyrimus ir bandymus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų žemdirbystės institute.

Tikime, kad tvaresnė augalininkystė ateityje bus ne primetamas būdas ūkininkauti, bet įprastas. „Bioversio“ skiriame daug dėmesio naujų produktų kūrimui ir tikimės jau netolimoje ateityje pristatyti naujų efektyvių biologinių produktų, kurie ūkiams leis palaikyti derlingumą nebesirūpinant dėl pasekmių dirvožemio bioįvairovei, auginamų maistinių kultūrų kokybei.

Laboratorija

Dirvožemio mikrobiologinių tyrimų metu ant selektyvių terpių išskiriame šimtus mikroorganizmų ir vykdome jų atranką – ieškome perspektyviausių, atliekančių specifines funkcijas. Po selekcijos akredituotoje laboratorijoje atliekama bakterijų 16S rRNR sekoskaitos analizė, grybams – ITS genų DNR sekoskaita. Tiksliai identifikavę mikroorganizmus galime parinkti auginimo terpės sudėtį, sąlygas ir parengti produkto gamybos technologiją.

 

Gamyba ir kokybės kontrolė

Po pirminės terpės atrankos patikriname, kaip mikroorganizmas reaguoja į parinktą sudėtį. Parinkus komponentus, kitame gamybos etape parengame auginimo sąlygas. Atlikus visus darbus mažame reaktoriuje, auginimo procesas perkeliamas jau į gamybinį reaktorių. Jame yra atkartojami mažo tūrio reaktoriuje daryti procesai, stebimas parametrų atsikartojamumas, imami mėginiai stabilumo tyrimams bei produkto kokybei įvertinti. Sukurto produkto motininis ir darbinis bankai saugomi -80 °C temperatūroje. Sukuriamas auginimo protokolas, kuriuo remiantis vykdomi ateities gamybos darbai. Proceso metu registruojami parametrai, stebimas atsikartojamumas arba pokytis nuo standarto. Reguliariai imami mėginiai mikroorganizmų koncentracijos nustatymui, imamas kontrolinis mėginys sporų kokybės įvertinimui. Kiekvieno auginimo proceso metu atsitiktine tvarka išimami 10 butelių, kurie po to saugomi (4, 20, 30 °C temperatūroje) ir stebimas stabilumas.

 

Tiekimas ūkiams, klientų aptarnavimas

Mūsų darbas produkto pristatymu nesibaigia. Teikiame konsultacijas agronomams ir ūkininkams dėl produktų panaudojimo ūkio auginimo technologijoje ir rekomendacijas kaip organizuoti darbą, jog būtų galima sekti ir paskui palyginti rezultatus. Konsultuojame visais nuotoliniais kanalais, o esant poreikiui ir atvykstame.

 

Rezultatų registravimas

Nepaisant kiek metų ūkis naudoja mikroorganizmus ar tik – pirmuosius – pasirinktuose ūkiuose registruojame mikroorganizmų technologijos rezultatus. Jų esame sukaupę daugiau nei šimtą nuo 2017-ųjų metų. Rezultatai surinkti su įvairiomis kultūromis, skirtingomis auginimo technologijomis, atliekami įvairiuose šalies regionuose. Patys lankomės ūkininkų gamybiniuose laukuose, vegetacijos metu atliekame palyginimus, išanalizuojame jų rezultatus.

 

Tvaresnis ūkininkavimas

Mikrobiologiniu požiūriu monokultūrų auginimas reiškia, kad dirvoje ima dominuoti tam tikros rūšies mikroorganizmai, o kiti nuslopinami arba žūsta. Taip menksta bioįvairovė – dirva praranda naudingus maistinius elementus, nelieka pakankamai mikroorganizmų, kurie galėtų konkuruoti su patogenais. Augalai tampa mažiau atsparūs ligoms. Neproporcingas tręšimas ir pesticidų naudojimas taip pat veikia dirvožemį nepalankiai.

Nuosavoje „Bioversio“ laboratorijoje vystome sprendimus, grąžinančius dirvožemiui gyvybingumą. Tvaresnis ūkininkavimas ne aukojant, o didinant derlių šiandien jau įmanomas!

 

Narystė organizacijose
Lietuvos biotechnologų asociacija
Asociacija CropLife Lietuva
Tarptautinė biokontrolės produktų gamintojų asociacija
Europos biostimuliatorių pramonės taryba